Paintings

Qulhowallaho Ahad (Say God is one)

Ala be zikrillaha tatmainnal quloob

Hasbunallahu wa nyamal wakeel / Nyamal maula wa nyaman naseer

La Yu Kalle Fullahu Nafsan illa Wus Aha

Fabe Aeye Aala e Rabbe Kuma Tu Kazze Baan

Wa innallaha ala kulle shai in qadeer